Uitsluitingscriteria

Wij helpen graag anderen

Wat leveren wij wel en niet

In principe is iedereen welkom bij Hoeve de Houtwiel. Wij denken graag met je mee over jou toekomst. Soms doen er zich situaties voor waarin we niet de juiste zorg kunnen bieden.

Hoeve de Houtwiel wil aan haar deelnemers en belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en dienstverlening zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen. Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

  • Deelnemers waarbij medicatie verstrekking tijdens de dagbesteding vereist is
  • Deelnemers onder de 18 jaar
  • Deelnemers waarbij er sprake is van onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf en andere deelnemers.
  • In het geval van gedragsproblematieken, waardoor de deelnemer en/of ouder niet bereid is om tot afspraken in het ondersteuningsplan te komen en de medewerkers en deelnemers van Hoeve de Houtwiel belemmerd worden om hun werkzaamheden goed te kunnen doen.

Deelnemers die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Hoeve de Houtwiel worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Deelnemers kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat Hoeve de Houtwiel niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt, diens netwerk en de financier, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.

Help ook mee op Hoeve de Houtwiel

Ben jij opzoek naar een dagbesteding of wil je lid worden van onze gemeenschappelijke tuin? Dan komen wij graag met je in contact.

Contact