Missie en Visie

Het hart en motivatie achter Hoeve de Houtwiel

MISSIE:

Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij zorg en ondersteuning door het verstrekken van arbeidsmatige dagbesteding aan kwetsbare inwoners.

VISIE:

We zijn betrokken op en hebben oog voor alle deelnemers. Wij geloven dat het in een gemengde groep goed mogelijk is om elkaar te ondersteunen en vaardigheden van elkaar te leren. Samen werken en elkaar stimuleren staat voorop om de beoogde doelen die voor iedereen anders zijn te halen. We bieden rust, regelmaat en structuur in een warme omgeving waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen. De arbeidsmatige dagbesteding biedt perspectief voor mens en maatschappij.

Help ook mee op Hoeve de Houtwiel

Ben jij opzoek naar een dagbesteding of wil je lid worden van onze gemeenschappelijke tuin? Dan komen wij graag met je in contact.

Contact