Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoeve de Houtwiel helpt lokale bedrijven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) of duurzaam ondernemen, omvat de balans van economische doelstellingen (Profit) met sociale randvoorwaarden (People) en ecologische randvoorwaarden (Planet).
  • MVO houdt bedrijfsvoering in op zodanige wijze dat bedrijven een bijdrage leveren aan het behouden en creëren van een goede leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Zoals deze definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen al impliceert, kunnen de drie punten van de Triple P driehoek (People, Planet, Profit) niet losstaand van elkaar worden gezien. Immers is MVO een integrale visie op economisch, ecologisch en sociale waardecreatie door bedrijven.

Hoe kan Hoeve de Houtwiel uw partner worden zodat ook uw bedrijf  Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt.

Hoe werkt dit:

Hoeve de Houtwiel werkt met mensen die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

  1. Een plaatselijk installatiebedrijf schenkt haar vrijgekomen producten zoals gebruikte CV ketels aan Hoeve de Houtwiel. Door de afdeling recycling worden de gebruikte producten indien mogelijk verwerkt tot nieuwe producten, dit proces wordt upcyclen genoemd. Of de producten worden hergebruikt, dit proces wordt recyclen genoemd. Als beide niet meer mogelijk is wordt het product gedemonteerd en worden de verschillende fracties die vrijkomen aangeboden op de grondstoffenmarkt, dit proces wordt downcyclen genoemd.
  2. Een winkel die huishoudelijke electronica verkoopt schenkt ingeruilde apparaten, wij zorgen voor een verantwoorde manier van verwerking.
  3. Een bouwbedrijf die bezig is om een renovatieproject of nieuwbouw project uit te voeren schenkt de overgebleven goederen aan ons, wij zorgen voor de afvoer van de producten en de verdere verwerking.

Maatschappelijk verantwoord afvalbeleid

Door beter om te gaan met uw afvalstromen zorgt u er ook voor dat u  maatschappelijk verantwoord onderneemt. Door het scheiden van uw afval voldoet u aan de triple-P-benadering; People, Planet & Profit. U zorgt er door uw handelen voor dat u uw ecologische voetafdruk verkleint, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt en daarnaast zorgt u er ook nog voor dat u zelf kosten bespaart op uw afvalstromen. Neem direct contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!

Ga een samenwerking met ons aan

Wil jij meewerken aan gezamenlijke doelstellingen? Wij komen graag met je in contact

Contact