Leadersubsidie: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Nieuw Bedrijfspand voor Hoeve de Houtwiel

Hoeve de Houtwiel (Algemene Voorziening) is een laagdrempelige inloopvoorziening die een zinvolle daginvulling aanbiedt aan (kwetsbare) inwoners uit de nabije omgeving. Iedereen is welkom bij Hoeve de Houtwiel.

Samen met onze deelnemers vormen wij een enthousiast team die samen vorm geeft aan de bouw van Algemene Voorziening Hoeve de Houtwiel.

Omdat veel mensen op zoek zijn naar een plek voor een positieve invulling van de dag en de groei die we in de toekomst willen realiseren gaan we een nieuw bedrijfspand bouwen aan de Haadwei in Broeksterwoude.

Trots zijn wij dat we hiervoor een Leadersubsidie toegezegd hebben gekregen vanuit het ELFPO: “Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

  • Financiering vanuit LEADER EU (ELFPO)  = €75.000,00
  • Financiering vanuit LEADER provincie = €75.000,00

Samen op natuurlijke wijze groente en fruit telen

Wil je lid worden en deel maken van onze gemeenschappelijke tuin? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Contact